Музеј Николе Тесле

Мапа

Музеј Николе Тесле је од оснивања замишљен као комплексна институција која има културни, образовно научни и меморијални карактер. Оваква поставка је у великој мери одредила његову првобитну визију и мисију. Као институција културе, Музеј се бави заштитом и представљањем Теслине оставштине.

Увиђајући универзални значај Николе Тесле и његовог стваралаштва, Унеско је 2003. године Теслину архиву, као део покретног документарног наслеђа човечанства, уврстио у Регистар “Памћење света”, што представља највиши облик заштите неког културног добра. На националном нивоу, Народна скупштина Републике Србије је 2005. године донела Одлуку о утврђивању архивске грађе која се чува у Музеју Николе Тесле као Лични фонд Николе Тесле, за културно добро од изузетног значаја.