Мост на Ади

Мапа

Мост на Ади је друмски и шински мост у Београду који повезује општине Нови Београд и Чукарица. Мост је предвиђен као део београдског Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) који би повезивао Нови Београд и Звездару.