Педагошки музеј

Мапа

Педагошки музеј је једна од најстаријих институција ове врсте у Србији. На иницијативу Учитељског удружења, а са циљем да прикупља и чува наставна средства и све друге предмете од историјског значаја за основне школе и учитеље, Школски музеј основан је 1896. године. Током више од једног века постојања, прикупљено је неколико десетина хиљада уџбеника, наставних средстава, фотографија и докумената које сведеоче о раду српских школа од почетка 19. века до данас. Током свог постојања, Музеј се неколико пута селио, а од 1969. смештен је у зграду Београдске реалке, подигнуте око 1840, односно у кући Цветка Рајовића, тадашњег управитеља вароши београдске.

Данас су ученици посетили педагошки музеј у коме се сакупљају и чувају наставна средства као и све оно што има историјске вредности за познавање развитка српских школа. Првобитан назив "Школски музеј" основало је Учитељско удружење Србије 1896. а од 1960. носи назив Педагошки музеј.