Музеј ПТТ

Мапа

Поштанско-телеграфско-телефонски музеј у Београду основан је 31. јула 1923. године са задатком да прикупља и чува поштанске марке и обележја Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, скице поштанских зграда и превозних средстава, натписне плоче, слике заслужних особа из струке, службена одела, телеграфске и телефонске апарате и делове апарата, поштанске предмете - жигове, торбе, вреће, трубе, касе.

У овом музеју компјутерска генерација има прилику да научи како се пише писмо, могу сами да га печатирају и пошаљу на своју адресу.