Саборна црква

Мапа

Саборна црква као непокретно културно добро има статус споменика културе од изузетног значаја, oдлуком из 1979. године.

Својом архитектуром, уметничким делима и богатом ризницом представља изузетан споменик културе. Она је непроцењива историјска баштина везана за судбину српског Београда прве половине 19. века, који се управо формирао на простору око Саборне цркве, поставши његов црквени, управни и културни центар. У време када постепено наступaју нове друштвене и политичке прилике у Србији, Саборна црква је постала стожер у борби за осамостаљивање од турског централизма све до коначног ослобођења од вековног ропства.

У Саборној цркви су сахрањени кнез Милош Обреновић (1780—1860), кнез Михаило Обреновић (1823—1868),  Вук Стефановић Караџић (1787—1864) и Доситеј Обрадовић (1744—1811).